Röntgen Kungälv - förändring av en röntgenavdelning 2023-11-29

Elektronisk röntgen Kungälv i AsynjaVisph kommer från och med 2023-11-29 innehålla tre röntgenavdelningar - Angered, Högsbo och Kungälv.