Viktig information - Strejkvarsel orsakar ändrade rutiner för lab

På grund av strejkvarslet som innefattar Klinisk mikrobiologi på NÄL och SÄS kommer prover från Närhälsan och Regionhälsan som normalt skickas dit i stället analyseras på Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska.
Detta kommer tyvärr medföra fördröjda svarstider med minst ett dygn.

SÄS sker förändringen måndag 3 juni och på NÄL tisdag 4 juni. Förändringen kommer att gälla så länge en eventuell strejk pågår.

Proverna beställs som vanligt i AsynjaVisph labcenter och svaren skickas tillbaka till AsynjaVisph som vanligt.

Proverna skickas med transportlåda till sitt ordinarie laboratorium, där de packas om och skickas till Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska med nästa transport.