Svevac läsläge stängs 2023-12-01

Gäller AsynjaVisph enheter
Patientens Svevacvaccinationer kommer för vårdpersonal kunna läsas i NPÖ och
för invånarna kommer Svevacvaccinationer visas i 1177 Journalen under vecka 49.

Det pågår migrering av Svevac vaccinationsdata till MittVaccin som ev. kan medföra störningar i 1177 Journalen under vecka 49.