Tillfällig paus av inkorgsmeddelanden via 1177 gällande avbokningar i Närhälsan

Från och med 17 november pausas inkorgsmeddelanden via 1177 om avbokning av tid inom Närhälsans enheter.

Det är viktigt att vårdgivaren säkerställer att patienten är informerad om sin avbokning om denna är vårdgivarinitierad.