Uppdatering av MAJ Mellanarkiv Journal, planeras till tisdag 19 mars

Den nya versionen innehåller ett antal rättningar och förbättringar, bl a.

  • Utskriftsloggar från R7
  • Scrollfunktion vid visning av långa anteckningar
  • Förbättrad visning av bilder
  • Utskrift av flera anteckningar hamnar nu löpande och inte en anteckning per sida- Undantag för PDF:er
  • Sortering i anteckningslistan, händelsedatum, stigande/fallande ordning
  • Bildvisning av flera bilder kopplade till en journalpost
  • Förbättrad design enligt VGR Komponentkarta
  • Uppgraderat backend till .Net8 - täppt till säkerhetshot.

I samband med detta kommer även access/aktivitetsloggar för MAJ att levereras till Ineras loggtjänst.