Uppgradering av AsynjaVisph-tjänsten till version 21.10 är planerad till den 7 november

Berör följande komponenter

AsynjaVisph 21.10

AsynjaVisph uppgraderas med start kl.13.00 den 7 november och påverkar inte verksamhetens arbete.

För IS/IT-tjänst - Privata vårdgivare
VDI-klienterna behöver inte vara igång vid uppgradering, de uppgraderas "centralt".
De som nyttjar IS/IT-tjänst för privata vårdgivare kan vara inloggad och arbeta i AsynjaVisph samtidigt som uppgradering sker. 

Påverkade verksamheter är enheter som använder AsynjaVisph.

Nytt i AsynjaVisph version 21.10