Uppgradering av AsynjaVisph-tjänsten till version 21.12 är planerad till den 23 april

Berör följande komponenter

AsynjaVisph 21.12
AsynjaVisph uppgraderas med start kl.13.00 den 23 april och påverkar inte verksamhetens arbete.

För IS/IT-tjänst - Privata vårdgivare
VDI-klienterna behöver inte vara igång vid uppgradering, de uppgraderas "centralt".
De som nyttjar IS/IT-tjänst för privata vårdgivare kan vara inloggad och arbeta i AsynjaVisph samtidigt som uppgradering sker. 

Analytix LabBase
Analytix LabBase kommer att uppgraderas med start kl.17:00 den 23 april vilket kommer generera ett avbrott i LabCenter.

Det innebär att från kl. 17:00 den 23 april kommer ni inte att kunna logga in i LabCenter tills att uppgraderingen är klar.

För de datorer som har LabCenter installerat gäller
Viktigt att alla datorer som har LabCenter installerat är påslagna på eftermiddagen den 23 april vid hemgång.

Användaren ska vara utloggad från LabCenter men datorn ska vara på för att Analytix LabBase ska kunna uppgraderas.

Förtydligande

Efter uppgradering måste programmen (AsynjaVisph/Analytix LabBase) startas om.
Datorn ska INTE stängas av så att strömmen bryts.
Ingen åtkomst till labsystemen under uppgraderingen.

Ni som arbetar på kvällen den 23 april
Ni kan arbeta i AsynjaVisph men ni kommer inte att kunna logga in i LabCenter under uppgraderingen, vilken startar kl. 17:00.

För IS/IT-tjänst - Privata vårdgivare
VDI-klienterna behöver inte vara igång vid uppgradering, de uppgraderas "centralt".
De som nyttjar IS/IT-tjänst för privata vårdgivare kan vara inloggade och arbeta i AsynjaVisph om de vill samtidigt som uppgradering sker men då helst inte ha igång LabCenter.

Om LabCenter är igång kommer den att sluta fungera i samband med uppgradering av databasen, vilket sker någon gång mellan kl. 17:00-19:00.
Användarna kommer sedan få tillgång till nya LabCenter när VDI:n är uppdaterad och VDI-klienterna startas om.

Påverkade verksamheter är enheter som använder AsynjaVisph

Nytt i AsynjaVisph version 21.12