Uppgradering av programvaran Spirare

Tidpunkt för införandet
Onsdag 15/5 kl. 16:00

Info till användare
Spirare kan ej användas onsdag 15/5 kl. 16:00 – 19:00

Lämna datorn påslagen under denna tid, så att installationen kan utföras.

Ändringar Spirometri (Spirare V3.45)

  • En tolkning för spirometri har lagts till.
  • Spirometri tolkningsalgoritmen använder ett åldersjusterat gränsvärde för nedre normalvärde för FEV1/FVC.
  • Spirometri tolkningsalgoritmen kan ändras i konfigurationsinställningarna för att välja 0.7 som ett fast gränsvärde för nedre normalvärde för FEV1/FVC.
  • Parametrar som ska bedömas i tolkningen markeras i blått.
  • Det är möjligt att välja mellan olika rapporter från menyraden Patient -> Utskrift.
  • Korrigering av viral/bakteriell filter vid genomförande av en inspirationsundersökning. Systemet kommer att fråga dig innan du startar en inspirationsundersökning om du använder ett viral/bakteriellt filter. Du kan också markera tidigare tester som har utförts med ett viral/bakteriellt filter.
  • Det är möjligt att välja om du använder bakteriellt filter för kvalitetskontroll.