Uppgradering av Självincheckningen lördag den 23/9, kl 08:00-22:00

Självincheckningsteamet förbereder allt tillsammans med Imatis och inga åtgärder behöver göras ute hos er i verksamheterna.

För de få verksamheter som är kopplade till en kiosk är det viktigt är att kiosken har ström och är påslagen. Information kommer att gå ut via driftsinformation.  

Uppgraderingen innehåller:

  • rättningar, till exempel väntrumshänvisning
  • drift- och prestandahöjningar
  • tillgänglighetsanpassning
  • test på drop-in funktion för Högsbo Närsjukhus
  • möjlighet att checka in flera besök per dag.

Våra verksamheter i Närhälsan förutom Jourcentralerna har stängt under uppgraderingen och kommer inte påverkas.
För verksamheter som har öppet är det inte möjligt för personal eller invånare att använda Självincheckning under uppgraderingen.

Det är bra att veta och ta höjd för att det eventuellt kan förekomma mindre störningar under måndagen den 25 september.
Ni kan alltid kontakta @Närhälsan Asynjavisph verksamhetsstöd FB eller telefon 010-4358010.

Vi återkommer till er med information och status efter uppgraderingen.