Viktig information - Stopp i flödet av elektroniska röntgenremisser till Evidia

För tillfället är det stopp i flödet av elektroniska röntgenremisser till Evidia.

Skrivna remisser köas upp i regionala flödet och kommer att skickas iväg när flödet är uppe igen.
Manuell hantering gäller vid akuta remisser. 

Felsökning pågår.