Viktig lab information för enheter i Göteborgs- och Kungälvsområdet gällande Klamydia/GC diagnostik

På kvällen den 30 november görs förändring i AsynjaVisph på alla Klamydia/GC analyser så att elektroniska beställningar på ovanstående analyser går direkt till Klinisk Mikrobiologi SÄS från alla enheter i Göteborgs- och Kungälvsområdet. Idag går dessa till Klinisk Mikrobiologi SU. Se information från Klinisk Mikrobiologi SU.

SU Info Klamydia_GC diagnostik 2023-11-20