Viktig Lab information för enheter i NÄL område gällande Klamydia/GC diagnostik.

På kvällen den 7 december görs förändring i AsynjaVisph på alla Klamydia/GC analyser i AsynjaVisph så att elektroniska beställningar på ovanstående analyser går direkt till Klinisk Mikrobiologi SÄS från alla enheter i NÄL område. Idag så går dessa till Klinisk Mikrobiologi NÄL.

Se information från Klinisk Mikrobiologi NÄL.

NÄL Info Klamydia_GC diagnostik 231122

OBS! Denna nyhet gäller för samtliga som använder AsynjaVisph dvs även för privata vårdgivare om man skickar sina prover till Klinisk Mikrobiologi NÄL