Viktigt information - Nya patientavgifter AsynjaVisph från 1 april

AsynjaVisph förvaltningen har gjort förändringar för fysisk kassa samt självincheckningskassan med de förändrade taxorna som infördes 1 april 2024.

Nya taxakoder är gjorda för vårdval rehab, jourcentralerna samt även för distanskontakter, se information Nya patientavgifter från 1 april

Information till Rehab
När det gäller taxorna för rehab så visas fel belopp i självincheckningen. Felsökning pågår och tills vidare kan inte patienterna självinchecka på  rehabenheterna. 

Tacksam om ni under felsökningsperioden tar bort QR-koden, samt bockar ur "Självincheckningsbar" i tidstypen. 

Vid frågor när det gäller de nya taxorna hör av er till asynjavisph@vgregion.se

Läs mer information 
Nya patientavgifter från 1 april 2024