Viktigt information om Vårdenhetens Att göra - lista i AsynjaVisph

Förvaltningen AsynjaVisph har idag fått viktig information från leverantören att det finns risk för förväxling vid utförande av aktiviteter när man markerar flera patienter samtidigt i Vårdenhetens Att Göra - lista.

För att undvika förväxling ska Att göra - listan hanteras för en patient i taget och inte för flera samtidigt. 

Leverantören återkommer inom kort med en rättning.