Viktigt med rätt batch- och LOT nummer vid vaccination

Folkhälsomyndigheten – Nationella vaccinationsregistret (NVR) har
uppmärksammat att det kommer felrapporteringar av batch/LOT nummer på
covid-19, pneumokock och barnvaccinationer på BVC från AsynjaVisph.

Läs mer information
Viktigt med rätt batch- och LOT nummer vid vaccination