Viktigt säkerhetsmeddelande avseende Janusmed integrerad i AsynjaVisph

SÄKERHETSINFORMATION
Ett fel har upptäckts i funktionen för att visa interaktioner mellan läkemedelssubstanser och annat än läkemedel (födoämnen, rökning och alkohol) i ”Interaktioner” i beslutsstödet Janusmed integrerad.

Läs mer information
Informationsbrev avseende Janusmed integrerad 2023-11-02