Att skaka barn kan ge hjärnskador

Information om syfte och mål med att nå ut med risken att skaka barn kan ge hjärnskador. Här finns också information om material och var du beställer det.

Syfte
Att uppmärksamma blivande och nyblivna föräldrar på eventuella utmaningar med ett spädbarn som skriker och är svårt att trösta. Att normalisera känslan av frustration och hjälplöshet samt ge praktiska förslag till föräldrarna.

Mål
Alla föräldrar ska få tillgång till materialet och uppmärksammas på budskapet genom hela vårdkedjan.

Material
En folder i A5 format och en affisch i A3 format. På 1177.se finns materialet översatt för utskrift på språken arabiska, somaliska, persiska, dari, BKS, tigrinja och engelska.

Att tänka på
Varje enhet bör vara förtrogen med materialet som lämnas ut. Läs gärna texten ” Att skaka barn kan ge hjärnskador.” via QR-koden på 1177.se och diskutera i er arbetsgrupp.

Sätt gärna upp affischen på väl synlig plats i lokalen.

Beställ
Foldern och affischen går att beställa på svenska, på Marknadsplatsen. Folder A5 Artikelnummer VGR14930 Affisch A4 Artikelnummer VGR14929

För privata vårdgivare som inte har tillgång till Marknadsplatsen kontakta, karin.apelqvist@vgregion.se