Föräldragruppsmaterial

Här finns föräldragruppsmaterial som rör språkutveckling 0-3 år och språkspegeln med bildspel och handledning.

Språkutveckling 0-3 år

Bildspel om typisk språk- och talutveckling som kan användas i föräldragrupp. 

Språkstegen

Föräldragruppsmaterial utvecklat i Blekning och Kronoberg som bland annat kan användas på BVC. Bildspel med bilder att visa för föräldrar samt manus som underlag för samtal om bilden.