Privera

Inom Västra Götalandsregionen används idag ersättningssystemet Privera för att hantera ersättningar och utbetalningar till vårdgivare som inte tillhör VG Primärvård eller Vårdval Rehab.

Systemet används för närvarande av nio regioner i Sverige. Vårdgivaren rapporterar in underlag och godkänner sedan sin ersättning via Priveraportalen. Inrapporteringen sker enligt aktuella filspecifikationer, länk finns nedan under dokument.

Vårdgivaren ansvarar själv för sina it-system i form av utrustning, program och licenser och står för kostnader för anpassning av journal- eller kassasystem för filleverans. Vårdgivaren tecknar också själv nödvändiga avtal med it-leverantörer när det gäller support, nät, utrustning med mera.

Användarbehörighet i Privera och ett personligt SITHS eTjänstekort med VGR-certifikat krävs för att kunna logga in. Handläggare för Privera hjälper vårdgivaren utifrån geografiskt område.

Inloggning till Priveraportalen

LOF - fysioterapeut

Information för dig som bedriver verksamhet enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

LOL - läkare

Information för dig som bedriver verksamhet enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning