Tillgänglighet – Vårdgaranti
– Patientsäkerhet

Tillgänglig tandvård – för alla

Alla har inte samma förutsättningar att ta del av samhällets utbud. Därför vill vi förbättra och förenkla vardagen för personer med funktionsnedsättning – helt enkelt för att alla ska vara jämlika. Det gäller inte minst i tandvården.
LÄS rutan nedan: Högre krav på tillgänglighet.
TD Tillgänglighetsdatabasen

Vårdgaranti – i samband med käkkirurgiska åtgärder

LÄS rutan nedan.

Patientsäkerhet

Högre krav på tillgänglighet för kliniker med vårdavtal

De kliniker som har avtal med Västra Götalandsregionen för att ge tandvård till barn och unga vuxna måste följa alla regler och lagar om tillgänglighet. Det gäller både Folktandvården och privata vårdgivare.

Ta en titt i TD

Tillgänglighetsdatabasen, TD, beskriver på vilket sätt bland annat tandvårdskliniker är anpassade och för vilka de är tillgängliga. Målet är att varje klinik beskrivs så väl att patienter och anhöriga lätt kan avgöra om de kan besöka den eller inte.

Besök Tillgänglighetsdatabasens webbplats

Tillgänglighetsdatabasen utvecklas av Kommittén för rättighetsfrågor och Rättighetskommitténs kansli. TD beskriver olika verksamheter – från tandvårdskliniker och återvinningsstationer till paddelleder – så att alla lätt kan avgöra om de kan besöka platsen eller inte. Se gärna filmen om TD på deras webbplats.

Kontakt

TD-strategiska enheten
Marianne Salén
Enhetschef
010-441 04 61
070-543 70 36
marianne.salen@vgregion.se

Camilla Salén
Regionutvecklare
070-313 31 73
camilla.salen@vgregion.se
Riktlinjer för fysisk tillgänglighet
Rättighetskommitténs kansli har bland annat riktlinjer för fysisk tillgänglighet i Västra Götaland.
Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet
Rättighetskommitténs kansli


Vårdgaranti – i samband med sjukvårdens behov av käkkirurgiska åtgärder

Vårdgarantin som gäller i hälso- och sjukvården gäller inte för tandvård som regleras enligt tandvårdslag (1985:125). Det finns därför inte någon egen vårdgaranti inom tandvården.

Tidsperioder i sjukvårdens vårdgaranti påverkar en käkkirurgisk åtgärd – endast om den är

  • ett reellt led eller moment i medicinsk utredning/behandling som omfattas av vårdgaranti
       eller
  • en förutsättning för medicinsk utredning/behandling som omfattas av vårdgaranti.

Käkkirurgisk åtgärd ska initieras av sjukvården och utgå från medicinska behov.
Syftet är alltså att de medicinska behandlingarna som primärt omfattas av vårdgarantin inte ska fördröjas i väntan på en käkkirurgisk åtgärd. Sjukvårdens tidsgränser gäller.
Läs mer:

Käkkirurgiska åtgärder som kan omfattas

- behandlingar av käkfrakturer
- käkledskirurgi
- utredningar och behandlingar av oralmedicinska tillstånd
- utredningar och behandlingar av smärttillstånd
- övriga oralkirurgiska behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser.

Patienter som bor i Halland

Patienter som är folkbokförda i Halland och söker vård i Västra Götaland omfattas både av nationella och regionala regler för vårdgarantin. De har rätt att få vård på samma villkor som invånare i Västra Götaland – det följer av Samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland.