2023-09-29 - VGR_GPFPv4:PNR/SNR i prod

2023-09-29: Nu finns tjänstekontrakt VGR_GetPersonsForProfile v4 tillgängligt via Regionala Tjänsteplattformen.

Den nya majorversionen innehåller bl a nya fält för samordningsnummer, så kallade Samordningsnummeruppgifter/ CoordinationNumberData. För mer information om de nya attributen, se Vägledning Personuppgiftstjänster i VGR 

För att beställa anslutning mot VGR_GetPersonsForProfile v4, se Ansluta system till personuppgiftstjänsterna. För mer detaljerad information om v4 se Ineras Tjänstekontraktsbeskrivning

Kunder som redan har anslutning till tidigare version VGR_GetPersonsForProfile v3 behöver påbörja arbete med att styra om mot v4. Kontakta Personuppgiftsteamet för mer information. 

OBS: Versionen stödjer hämta uppgifter på person- och samordningsnummer (samma som tidigare version).