Release av Befreg, PU VGR

Uppdateringen avbröts på grund av tekniska problem. Ny tid planerad till 2022-11-30 kl 19.00

Tid för release planerad till 2022-11-08, för mer information se nedan.

Befreg release v 45