Vera Asyl (Hälsoplan)

Hälsoplan är ett IT-stöd för att kalla till hälsoundersökningar för asylsökande, det vänder sig till offentlig och privata vårdcentraler. eTjänstekort behövs för att kunna få tillgång till systemet. För mer information kontakta Susanne Lundell.

Susanne Lundell

Kontaktperson
Telefonnummer
E-post