Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Informera och engagera patienten

Patientens förmåga att själv medverka i sin behandling ska tillvaratas. Personcentrerad vård och rehabilitering sker i samråd med patienten och utifrån individuella perspektiv. Förhållningssätt bör vara att stötta genom att fokusera på patientens egna styrkor och förmågor. Att motivera och stödja patienten i att hitta lösningar och öka tilltron till sin egen förmåga.

Patienten ansvarar för att:

Delta i planeringen och aktivt medverka i sin rehabilitering – medicinskt och arbetslivsinriktat

  • Som försäkrad – exempelvis ansöka om sjukpenning och lämna korrekta uppgifter om sin inkomst. 
  • Som arbetstagare – exempelvis lämna sitt läkarintyg till arbetsgivaren om sjukdom/skada samt hålla kontakt med arbetsplatsen.
  • Som patient – exempelvis i god tid kontakta sin läkare vid behov av ny bedömning av hälsotillståndet samt vara uppmärksam på vad som skrivs i journaler och läkarintyg. Lämna rätt uppgifter om arbetets krav.

Regional riktlinje: Patientkontrakt inom hälso- och sjukvården

  • >> 1177.se – Vårdgivarguidens e-tjänster Patienten loggar in och kan se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Hen får möjlighet att vara delaktig i sin vård samt läsa intyg och utlåtanden.
Senast uppdaterad: 2023-03-13 17:38