Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Informera och engagera patienten

Paientens förmåga att själv medverka i sin behandling ska tillvaratas. Personcentrerad vård och rehabilitering sker i samråd med patienten och utifrån individuella perspektv. Förhållningssätt bör vara att stötta genom att fokusera på patientens egna styrkor och förmågor. Att motivera och stödja patienten i att hitta lösningar och öka tilltron till sin egen förmåga.

Guida gärna patienten till korrekt information.

Patienten ansvarar för att:

Delta i planeringen och aktivt medverka i sin rehabilitering – medicinskt och arbetslivsinriktat

  • Som försäkrad – exempelvis ansöka om sjukpenning och lämna korrekta uppgifter om sin inkomst. 
  • Som arbetstagare – exempelvis lämna sitt läkarintyg till arbetsgivaren om sjukdom/skada samt hålla kontakt med arbetsplatsen.
  • Som patient – exempelvis i god tid kontakta sin läkare vid behov av ny bedömning av hälsotillståndet samt vara uppmärksam på vad som skrivs i journaler och läkarintyg. Lämna rätt uppgifter om arbetets krav.

Den försäkrade ska enligt socialförsäkringsbalken 30 kap 7 §
   - lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga hans eller hennes behov av rehabilitering, och
   - efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen.

Regional riktlinje: Patientkontrakt inom hälso- och sjukvården

Empowerment

Empowerment betyder egenmakt och syftar till att en individ ska känna makt över sin situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö och så vidare. Med andra ord att individen ska ha makt över personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som påverkar hälsan.

Genom att stödja patienten att ta ansvar för rehabiliteringsplanen, utförandet och resultatet ökar hens möjlighet att påverka hur livet ser ut idag och imorgon.

  • >> 1177.se – Vårdgivarguidens e-tjänster Patienten loggar in och kan se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Hen får möjlighet att vara delaktig i sin vård samt läsa intyg och utlåtanden.

Psykisk ohälsa och smärta är diagnoser med höga sjuktal

Om psykisk ohälsa och smärta för vårdgivare – se Samarbeta internt

Senast uppdaterad: 2022-01-21 16:58