Restinformation: Amoxicillin 500mg

Restinformation: Amoxicillin 500mg

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Infektion
Senast uppdaterat

2024-03-08 Nytt referensnummer för Amoxicilina Ardine
2023-09-26 Nytt licensalternativ, Amoxicilina Ardine 20 st finns
2023-09-19 Amoxicilina Ardine 30 st restnoterar. Nytt licensalternativ eftersöks. 
2023-03-30 Nytt licensalternativ, Amoxicilina Ardine finns tillgänglig för beställning, regiongemensam licens gäller både på rekvisition och för receptförskrivning
2023-03-27 Licensalternativ restnoterar, nytt licensalternativ eftersöks
2023-01-11- Amoxicillin åter restnoterad
2022-12-23 Ny förpackning Amoxicillin microlab
2022-11-10 Nytt licensalternativ, Amoxicillin Microlab, finns tillgänglig för beställning, regiongemensam licens gäller både på rekvisition och för receptförskrivning
2022-10-07 Regiongemensam licens gäller för både beställning på rekvisition och receptförskrivning
2022-09-30 OBS! Ny förpackningsstorlek, 20st, samma licens kan användas. RGL byter på redan lagda beställningar
2022-09-26

Läkemedel

Amoxicillin 500mg, tablett, 30 tabletter Blister
Vnr: 077111

Orsak Restnoterar med ovisst leveransdatum
Alternativ

Amoxicilina Ardine 500mg, tablett 20 st
Laboratorio Reig Jofre, S.A, Spanien
Se produktresumé
Vnr: 846786
Pris: ca 260 kr
Ledtid: 5-7 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order kontakta RGL
Referensnummer: 2024711766

Godkänd regiongemensam licens finns och gäller för både beställning på rekvisition och receptförskrivning. Vid receptförskrivning är det viktigt att uppge referensnummer (se ovan) till regiongemensam licens till apoteket. 
För mer information se:
Särskilt tillstånd för expediering av recept på läkemedel som innehåller amoxicillin.

Nedan licensalternativ restnoterar för närvarande:

Amoxicilina Ardine 500mg, tablett 30 st
Laboratorio Reig Jofre, S.A, Spanien
Se produktresumé
Vnr: 846056
Pris: ca 400 kr
Ledtid: 5-7 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order kontakta RGL
Referensnummer: 2024711766
 
 
Informationskälla:

Företaget, RGL.

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se