Restinformation: Fortum (Ceftazidim) i flera styrkor

Restinformation: Fortum (Ceftazidim) i flera styrkor

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Infektion
Senast uppdaterat

2024-04-25 Fortum 2g åter tillgänglig samt nya referensnummer för samtliga licensalternativ
2023-05-11 Regiongemensam licens finns för alla styrkor samt särskilt tillstånd från Läkemedelsverket för att expediera på recept
2022-11-02

Läkemedel

Fortum 500mg
5 x 1 styck Injektionsflaska, vnr: 086199
Fortum 1g
5 x 1 styck Injektionsflaska, vnr:086207 
Fortum 2g
5 x 1 styck Injektionsflaska, vnr:086231

Status

Fortum 500mg: restnoterar med preliminärt leveransdatum
2024-11-26
Fortum 1g: restnoterar med ovisst leveransdatum, varunummerbyte när den åter finns tillgänglig
Fortum 2g: åter tillgänglig

Alternativ

Licensalternativ:

Namn och styrka: Ceftazidim Dr. Eberth 500 mg
Förpackningstyp:Pulver till injektion/infusionsvätska, lösning
Förpackningsstorlek: 10x500mg
Vnr:742287 
Ledtid:ca 14 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)
Pris: 1476kr
Se produktresumé
Referensnummer: 2024719573

Namn och styrka: Ceftazidim Dr. Eberth 1 g
Förpackningstyp:Pulver till injektion/infusionsvätska, lösning
Förpackningsstorlek: 10x1g
Vnr:785219
Ledtid: 1-2 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)
Pris: 2376 kr
Se produktresumé
Referensnummer: 2024719569

Namn och styrka: Ceftazidim Dr. Eberth 2 g
Förpackningstyp:Pulver till injektion/infusionsvätska, lösning
Förpackningsstorlek: 10x2g
Vnr: 778240
Ledtid: 1-2 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)
Pris: 3310 kr
Se produktresumé
Referensnummer: 2024719570

Godkänd regiongemensam licens finns och gäller för både beställning på rekvisition och receptförskrivning. Vid receptförskrivning är det viktigt att uppge referensnummer (se ovan) till regiongemensam licens till apoteket. 
För mer information se:
Särskilt tillstånd för expediering av recept på läkemedel som innehåller ceftazidim

Informationskälla:

Företaget, RGL

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se