Restinformation Myambutol 400mg

Restinformation Myambutol 400mg

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapigrupp: Infektion
Senast uppdaterat

2023-06-14 Ny restsituation

Läkemedel

Myambutol, 400mg, dragerad tablett, 100 tabletter, Blister
Varunummer: 050478

Status Utgått
Alternativ

Licensalternativ:
EMB-Fatol 400mg, tablett Förpackning: 100 st
MAH: RIEMSER Pharma GmbH, Tyskland
Se produktresumé
Varunummer: 741582
Pris: ca 742 kr
Leveranstid: ca 14 dagar

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla:

RGL

Övrig information

Skicka in licensmotivering via KLAS.

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se