HPV- vaccination

HPV-vaccin erbjuds alla barn i årskurs 5 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination av pojkar ingår i vaccinationsprogrammet sedan augusti 2020 och det är pojkar födda 2009 och senare som omfattas av programmet.

Gardasil 9 är upphandlat inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Avtalspriset erhålls endast vid beställningar direkt från leverantören (MSD) av behöriga enheter. Behöriga enheter är skolor som beställer till barnvaccinationsprogrammet. För att få behörighet för skolan att beställa, maila lakemedel@vgregion.se.

Kvinnor i Västra Götaland födda 1994–1999 kan ta del av erbjudande om gratis vaccination mot HPV. Vaccination sker av upphandlade vaccinatörer.

Övriga kvinnor över 18 år samt pojkar födda före 2009 får själva bekosta vaccination. Detta gäller även män. Vaccination kan ske vid någon av Västra Götalandsregionens vårdcentraler, avgift enligt vaccinprislista.

Mer information om vaccination mot HPV hittar du här:

Infomation på 1177.se om Vaccination mot HPV

Folkhälsomyndighetens information om vaccin mot HPV

Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination enlig föreskrifter och rekommendationer