Terapigrupp Vaccin

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Vaccin.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Regionala medicinska riktlinjer läkemedel

Kontaktpersoner                         

Ordförande Ulrica Sand-Höglundulrica.sand-hoglund@vgregion.se, vårdcentralschef, Närhälsan Vårdcentralen Olskroken

Sekreterare Emma Lindhardt, emma.lindhardt@vgregion.se, apotekare, Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel, Koncernstab Hälso- och sjukvård

Övriga medlemmar                    

Ann-Sofie Frisk Cavefors, överläkare, Central Barnhälsovård

Leif Dotevall, Regionläkare, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland

Susannah Leach, ST-läkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Susanne Woxenius, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26