Översättningar till andra språk

De flesta smittskyddsblad till patienter är översatta till andra språk och finns på Smittskyddsläkarföreningens webbsida. Översättningarna ligger tillsammans med den svenska patientinformationen under respektive sjukdom.

Smittskyddsblad översättningar till andra språk - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)