Mässling

Patienter som själva misstänker att de kan vara sjuka i mässling ska kontakta 1177 Vårdguiden innan de söker vård.  

Vem riskerar att bli smittad av mässling?

 • Barn under 18 månader som inte vaccinerats mot mässling
 • Vuxna födda efter 1960 
  • Om man inte blivit vaccinerad
  • Om man inte haft mässling
  • Om man bara fått en dos vaccin
  • Personer som avstått vaccination

Viktigt med uppmärksamhet på mässling
Misstänk mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, torrhosta, ögonirritation, huvudvärk och utslag i munslemhinnan (kan misstolkas som afte). Efter 3-4 dagar kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida sig mot bål och extremiteter. Tidiga fall av mässling kan misstas för influensa eftersom utslagen kommer först efter ett par dagar. Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt. 

 • Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum i vården.
 • Patienter som själva misstänker att de kan vara sjuka i mässling ska kontakta 1177 Vårdguiden innan de söker vård. 

Handläggning och diagnos

PM för utbrottshantering och smittspårning av mässling.

Mässling - akutbedömning och klinisk bild 

Vaccination

Hälsodeklaration inför vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund 

Olika bildstöd kring mässling och vaccination på mässling, påssjuka och röda hund. De finns tillgängliga på 12 språk.

Nedan finns länk till bildstöd för att ställa frågor och ge information om mässling och vaccination till sjukvårdsbesökare. Bildstöden kan användas som stöd i samtal med personer som inte pratar svenska eller av andra orsaker har en begränsad möjlighet att förstå talat språk. Det finns på flera språk.
Materialet är producerat av KomHit - kommunikationsstöd i vårdsituationer.
Besök deras hemsida för bildstöd om mässling och vaccinationer. 


Entréskyltar

Entréskylt för vårdcentraler, jourcentraler och övriga mottagningar, som besöks av akut sjuka, att sätta upp på ytterdörren. Skyltarna är gjorda av Vårdhygien, SU. 

Entréskylt med hänvisning för patient att ringa på dörrklocka

Entréskylt med hänvisning för patient att ringa på telefon (tänkt för personal att skriva enhetens telefonnummer på papper) 

Entréskylt med hänvisning för patient att ringa på telefon (tänkt för personal att fylla enhetens telefonnummer elektroniskt) 

Exempel på skylt med hänvisning för patient att ringa på telefon: