Mässling

Erbjudande om MPR-vaccination 

Det är viktigt med ett bra skydd både för individen och hela samhället. Erbjudande om kostnadsfri MPR-vaccination för invånare i Västra Götalandsregionen varar fram till årsskiftet. Hjälp så många som möjligt till vaccination. Erbjudandet gäller för personer födda 1960 eller senare, även om man fått en dos tidigare, och vid tveksam immunitet.
Tänk speciellt på de som ofta reser utomlands och de som vistas utomlands i arbetet. Längre ner på sidan finns informationsmaterial. 

Vaccination

Beslut om kompletterande kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund - beslut från Regionstyrelsen 2018-01-16. (informationsbrev till vårdgivare) 

Information till kommuner i Västra Götaland om mässling - riskbedömning och råd om vaccination

Hälsodeklaration inför vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund  

Vem riskerar att bli smittad av mässling?

 • Barn under 18 månader som inte vaccinerats mot mässling
 • Vuxna födda efter 1960 
  • Om man inte blivit vaccinerad
  • Om man inte haft mässling
  • Om man bara fått en dos vaccin
  • Personer som avstått vaccination

Viktigt med uppmärksamhet på mässling
Misstänk mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, torrhosta, ögonirritation, huvudvärk och utslag i munslemhinnan (kan misstolkas som afte). Efter 3-4 dagar kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida sig mot bål och extremiteter. Tidiga fall av mässling kan misstas för influensa eftersom utslagen kommer först efter ett par dagar. Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt. 

 • Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum i vården.
 • Patienter som själva misstänker att de kan vara sjuka i mässling ska kontakta 1177 Vårdguiden innan de söker vård. 

Handläggning och diagnos

PM för utbrottshantering och smittspårning av mässling.

Mässling - akutbedömning och klinisk bild 

Nedan finns länk till bildstöd för att ställa frågor och ge information om mässling och vaccination till sjukvårdsbesökare. Bildstöden kan användas som stöd i samtal med personer som inte pratar svenska eller av andra orsaker har en begränsad möjlighet att förstå talat språk. Det finns på flera språk.
Materialet är producerat av KomHit - kommunikationsstöd i vårdsituationer.
Besök deras hemsida för bildstöd om mässling och vaccinationer. 

Mässlingsaffischer "Vaccinera dig mot mässling"

Affischerna finns att kostnadsfritt beställa hos Adress- och distributionscentrum. Skriv därefter in mässling i sökordsrutan. 

Informationskort: "Jag vill vaccinera mig mot mässling"

Entréskyltar

Entréskylt för vårdcentraler, jourcentraler och övriga mottagningar, som besöks av akut sjuka, att sätta upp på ytterdörren. Skyltarna är gjorda av Vårdhygien, SU. 

Entreskylt med hänvisning för patient att ringa på dörrklocka

Entreskylt med hänvisning för patient att ringa på telefon (tänkt för personal att skriva enhetens telefonnummer på papper) 

Entreskylt med hänvisning för patient att ringa på telefon (tänkt för personal att fylla enhetens telefonnummer elektroniskt) 

Exempel på skylt med hänvisning för patient att ringa på telefon:  

Frågor och svar


Senast uppdaterad: 2018-11-05 15:22