Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Difteri- och stelkrampsvaccination

Här finns information om profylax och vaccination mot difteri och stelkramp.

Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp- Socialstyrelsen 2009

Stelkrampsprofylax vid sårskador-  Vårdgivarguiden Stockholms läns landsting

Frågor och svar om difteri och stelkramp - Folkhälsomyndigheten

2017-04-20
Vid grundvaccination mot difteri och stelkramp till ovaccinerade vuxna användes tidigare monovalenta fulldosvacciner enligt Socialstyrelsens rekommendationer 2009. Monovalenta vacciner mot difteri finns dock inte tillgängliga för närvarande. Monovalent vaccin mot tetanus finns att tillgå som licensvaccin men tillgängligheten är begränsad. I denna bristsituation finns idag ingen väl dokumenterad strategi att ge grundvaccination mot difteri och stelkramp till vuxna.

Tre olika alternativ kan dock övervägas tills vidare:
Alternativ 1: Att även till vuxna använda Tetravac (eller motsvarande ersättningsvaccin) som är ett kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio i barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet är endast godkänt till barn upp till 12 års ålder, men kan i denna bristsituation övervägas som ”off-label” användning vid grundvaccination även till vuxna. Vaccinet innehåller ≥30 IE difteritoxoid och ≥40 IE tetanustoxoid. ”Off-label” användning innebär att vaccinet ges på läkarordination utanför ordinarie regelverk.

Alternativ 2: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att difteri- och stelkrampsvaccin med reducerad antigenhalt (dT-vaccin) används för grundvaccination av vuxna. Dessa vacciner innehåller en reducerad antigenhalt med  ≥2 IE difteritoxoid och ≥20 IE tetanustoxoid.

Alternativ 3: I det fall kombinationsvaccin mot enbart difteri och stelkramp (dT-vaccin) enligt ovan inte är tillgängligt kan kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (dTp-vaccin) användas både för grundvaccination och påfyllnadsdoser.

Dosering
Grundvaccination mot difteri och stelkramp består av tre doser. Intervall mellan den första och andra dosen ska vara minst en månad, den tredje dosen ges minst 6 månader efter dos 2. För att uppnå ett långvarigt skydd mot sjukdomarna behövs påfyllnadsdoser som ges enligt rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp (Socialstyrelsen, 2009). En första boosterdos bör ges om det gått mer än 10 år sedan den tredje dosen gavs. Därefter rekommenderas att boosterdoser ges vart 20:e år för att upprätthålla skyddet.

Senast uppdaterad: 2022-03-29 09:10