Antibiotikaförbrukningen ökade på regionens sjukhus under 2022

Uppdaterad:
Publicerad:

Beställning av antibiotika för användning på sjukhus ökade med 8 % under 2022.

En flerårig trend med ökande andel av bredspektrumpreparatet piperacillin/tazobactam, av all antibiotika som används, har brutits på alla sjukhus förutom i NU-sjukvården. Piperacillin/tazobactam är dock fortfarande det vanligaste initiala valet när intravenös antibiotikabehandling ordineras.

Återigen klarar Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) som enda sjukhus målet om minst 55 % användning av smalspektrumantibiotika, dvs penicillin G eller V som initialt val vid samhällsförvärvad pneumoni. SÄS är också det enda sjukhus som hittills infört en elektronisk standardvårdplan i journalsystemet Melior för pneumoni, vilket kan ha bidragit till måluppfyllelsen. Flera andra sjukhus kommer under 2023 också att införa det elektroniska beslutsstödet.

Användningen av kinoloner vid afebril urinvägsinfektion minskar på alla sjukhus förutom inom NU-sjukvården.

Receptförskrivningen av antibiotika ökar på regionens sjukhus. Sjukhusens andel av recepten uppgår till 23 %, något mindre än föregående år.

Kvartal 4 - Antibiotikarapport sjukhusstatistik

Kvartal 4 – Fördjupad förskrivarstatistik sjukhus