Antibiotikaförskrivningen i Västra Götaland ökade även under våren 2022

Publicerad:

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland ökade med 11 procent den senaste 12-månadersperioden fram till och med maj 2022, jämfört med samma period året före och var i maj 2022 232 recept/1000 invånare och år. Ökningen har skett från en historiskt låg nivå, delvis på grund av de effekter som Covid-19-pandemin har haft på förskrivningen. I rapporten framgår tydligt pandemins effekt på antibiotikaförskrivningen i Västra Götaland månad för månad.

Jämfört med övriga Sverige har nu Västra Götaland sjunde lägst förskrivning av alla regioner.

Strama Västra Götaland presenterar från och med 2022 receptstatistik efter varje årstid.

Statistik receptförskrivning vår 2022