Antibiotikaförskrivningen i Västra Götaland fortsätter att öka efter pandemin

Uppdaterad:
Publicerad:

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland ökade med 9 procent den senaste 12-månadersperioden till och med november 2022, jämfört med samma period året före. I november 2022 uppgick den till 240 recept/1000 invånare och år. Ökningen har skett från en historiskt låg nivå, vilket delvis var en effekt av Covid-19-pandemin. I rapporten framgår tydligt pandemins effekt på antibiotikaförskrivningen i Västra Götaland månad för månad. Jämfört med övriga Sverige är förskrivningen fortsatt låg, det vill säga sjunde lägst förskrivning av alla regioner. 
Spridningen i antal recept per kommuninvånare är fortfarande stor i Västra Götalandsregionen. Den är lägst i Grästorp kommun (209 recept/1000 invånare och år) och högst i Tanum kommun (299 recept/1000 invånare och år).

Länk till receptförskrivning höst 2022