Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Trafikförsörjningsprogram 2017-2020

Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland. Här beskrivs hur kollektivtrafiken ska utvecklas, och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga.

I nuvarande trafikförsörjningsprogram (år 2017-2020) finns ett antal olika mål uppsatta. Det övergripande målet är att andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka och att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas fram till år 2025.

Utöver det övergripande målet finns delmål med tillhörande strategier som beskriver hur målen ska nås.

Delmål och strategier

Prioriterade utvecklingsområden fram till år 2020

Under de närmsta åren riktas särskilt fokus på att arbeta för att: 

  • Få processer för samhällsplanering och kollektivtrafik att gå hand i hand
  • Utifrån lokala förutsättningar få bättre samordning mellan linjelagd kollektivtrafik och skolresor
  • Främja hållbart resande och samverka för att utveckla kombinerad mobilitet
  • Utveckla pris- och betalsystem, och göra det enklare att resa
  • Ta fram principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens pendlingsnav
  • Utveckla kollektivtrafiken utifrå de sju diskrimineringsgrunderna och social hållbarhet

Programmet tas fram i samråd

Trafikförsörjningsprogrammet tas fram av Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland. Arbetet sker i samråd med kommuner, trafikföretag och andra intressenter. 

För dialog och samverkan kring strategiska frågor som rör kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland är kommunerna organiserade i delregionala kollektivtrafikråd: 

  • Göteborgsregionen
  • Skaraborg
  • Fyrbodal
  • Boråsregionen

Uppföljning

Kollektivtrafik är en verksamhet som kräver stora investeringar och omfattande planering. Det är därför viktigt att kollektivtrafikens utveckling följs noga. Trafikförsörjningsprogrammet följs upp varje år, och utvecklingen inom respektive målområde följs upp på detaljerad nivå. 

Trafikförsörjningsprogram 2021-2025

Enligt beslutade samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland ska trafikförsörjningsprogrammet uppdateras en gång per mandatperiod. Nuvarande program sträcker sig från år 2017 till år 2020 med utblick till år 2035. Under åren 2019-2020 har ett arbete pågått för att ta fram ett nytt program för åren 2021-2025.

Mer information om framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram


Senast uppdaterad: 2020-08-21 10:45