Licenshantering VGR

Västra Götalandsregionens centrala licensverksamhet ska verka för korrekt licensinnehav, förmånligare licenspriser, bättre licensavtal, enklare hantering, standardisering, kompetensutveckling samt aktuell information.

Licensrevision/licensaudit/licensfrågor

Licensrevision/licensaudit/licensfrågor från tillverkare/leverantör hanteras alltid av licensfunktionen inom koncernstab digitalisering. Om det anländer förfrågan/uppmaning i någon form om att tillverkare/leverantör/återförsäljare begär information om licensinnehav, installationer, versioner eller volymer av programvara inom VGR, ska dessa frågor hänvisas till e-postadressen vgr.licenser@vgregion.se.

Inköp av licenser/programvara

Inköp av licenser/programvara hanteras alltid av koncernstab digitalisering, antingen genom VGR:s interna beställningssystem (beroende på utbud och val av produkt), eller via kontakt med vgr.licenser@vgregion.se

Förutsättningen för genomförande av inköp är att nödvändiga underlag och godkännande erhållits inom den egna förvaltningen/branschen samt att komplett information om i-kundnummer, ansvar, BeställarID etc. finns.

Kontakta oss om licenser

Håkan Briggner

Controller

Telefonnummer

Koncernstab digitalisering, Stationsgatan 3, Skövde

Hans-Erik Sundvakt

Controller

Telefonnummer

Koncernstab digitalisering, Östra vägen 1, Vänersborg