Ansök till Västra Götalandsregionens konstnärliga referensgrupp

Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar varje år 20 miljoner kronor till det fria kulturlivet i Västra Götaland via medel till utvecklingsprojekt. Nu söker vi sakkunniga till den konstnärliga referensgruppen inom dans, teater, musik och bild och form som ska utgöra ett stöd i projektbedömningen 2024–2026.

Ansökan till konstnärlig referensgrupp

Ansökan till konstnärlig referensgrupp är nu stängd. Sista ansökningsdag var 14 februari. 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Referensgruppens uppdrag är att granska inkomna ansökningar utifrån respektive konstområde och göra en kvalitetsbedömning av innehållet samt bedömning av genomförandeförmågan. Bedömningen ska ske utifrån principerna om saklighet, opartiskhet och likabehandling. Bedömningen sker i grupp tillsammans med ansvariga regionutvecklare på kulturförvaltningen. 

Vi söker nu sakkunniga till referensgruppen för perioden 2024–2026 (två år) inom följande konstområden: bild och form, dans, musik, teater/scenkonst.

För att bli antagen som sakkunnig behöver du:

  • ha gedigen sakkunskap och omvärldskoll inom ett eller flera av de sökta konstområdena
  • besitta analytisk förmåga, oberoende och integritet

Referensgruppens förslag är rådgivande. Beslut fattas av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Under tiden som sakkunnig kan du inte söka stöd av kulturnämnden.

Referensgruppen träffas två gånger om året, i april och oktober, för att behandla ett 60-tal ansökningar per gång fördelat på fyra personer (vissa ansökningar fördelas på flera personer, cirka 25 ansökningar/person). Totalt inkommer mellan 100–150 ansökningar per gång och ungefär hälften har ett konstnärligt innehåll som ska bedömas av referensgruppen. Utöver att bedöma de enskilda ansökningarna utifrån respektive sakområde diskuterar varje sakkunnig tendenser och behov inom sitt respektive sakområde vilket ger oss värdefull kunskap i vårt arbete att utveckla stödformer och främja konstartsutveckling i Västra Götaland.   

Arbetet innebär att läsa och bedöma ansökningarna, skriva korta anteckningar och delta på ett heldags beredningsmöte fysiskt på Regionens Hus i Göteborg. 

Arvodet är 16 000 kronor per år (två omgångar).

Referensgruppen utses formellt av kulturchefen för en period på två år.
Referensgruppspersonerna utses i slutet av februari. Första bedömningsmötet är i början av april.

Den utsedda referensgruppen kommer att träffas för en introduktion den 18 mars kl 10-12, på Regionens hus.

Välkommen med din ansökan senast den 14 februari 2024.

 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).