Regler för stöd och bidrag

Allmänna villkor för beslut om projektstöd från och med 1 jan 2023

För utvecklingsprojekt

Följande organisationsformer kan söka stöd till utvecklingsprojekt. För de flesta av organisationsformerna krävs det att särskilda dokument bifogas (se nedan):

  • Kommunala bolag och förvaltningar
  • Icke vinstdrivande aktiebolag (AB)
  • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB)
  • Ekonomiska föreningar (i enskilda fall)
  • Ideella föreningar
  • Stiftelser (i enskilda fall)

Principen är att stöd inte ges till enskilda personer och därmed inte heller till enskild firma.

Viktiga dokument att bifoga

Följande dokument ska bifogas ansökningen om stöd för utvecklingsprojekt:

Aktiebolag

Icke vinstdrivande aktiebolag (AB) bifogar bolagsordning där det ska framgå att bolaget är icke vinstdrivande.

Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB) bifogar bolagsordning där det ska framgå att bolaget har särskild vinstutdelningsbegränsning.

Ideell förening

Ideella föreningar bifogar F-skattsedel (om föreningen söker stöd för lönekostnader) samt stadgar. 

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening kan godkännas som stödmottagare om det i föreningens stadgar klart framgår att föreningen inte delar ut eventuell vinst till medlemmar. Ekonomisk förening bifogar stadgar samt F-skattsedel (om föreningen söker stöd för lönekostnader).

Stiftelse

En stiftelse godtas som stödmottagare förutsatt att innehållet i projektet som stiftelsen söker stöd för stämmer överens med stiftelsens ändamål enligt sitt stiftelseförordnande.