Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regler för stöd och bidrag

Allmänna villkor

Följande organisationsformer kan söka stöd till utvecklingsprojekt. För de flesta av organisationsformerna krävs det att särskilda dokument bifogas (se nedan):

  • Kommunala bolag och förvaltningar
  • Icke vinstdrivande aktiebolag (AB)
  • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB)
  • Ekonomiska föreningar (i enskilda fall)
  • Ideella föreningar
  • Stiftelser (i enskilda fall)

Principen är att stöd inte ges till enskilda personer och därmed inte heller till enskild firma.

Mer om vem som kan söka stöd till utvecklingsprojekt

Viktiga dokument att bifoga

Följande dokument ska bifogas ansökningen om stöd för utvecklingsprojekt

Aktiebolag

Icke vinstdrivande aktiebolag (AB) bifogar sin bolagsordning där det ska framgå att bolaget är icke vinstdrivande.

Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB) bifogar sin bolagsordning där det ska framgå att bolaget har särskild vinstutdelningsbegränsning.

Ideella föreningar

Ideella föreningar bifogar F-skattsedel (om föreningen söker stöd för lönekostnader) samt stadgar. 

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening godtas som stödmottagare förutsatt att det finns en skälig anledning från offentligt perspektiv till att föreningen drivs som en ekonomisk förening och inte som en ideell förening. Denna bedömning görs utifrån föreningens stadgar, eventuellt kompletterade av samtal mellan koncernavdelning kultur och föreningens företrädare. Följande dokument ska bifogas ansökan:

Föreningens stadgar, ägarnas bolagsordningar (om föreningen är bildad av en grupp företag), F-skattsedel (om föreningen söker stöd för lönekostnader).

Stiftelser

Stiftelser godtas som stödmottagare förutsatt att innehållet i projektet som stiftelsen söker stöd för stämmer överens med stiftelsens ändamål enligt sitt stiftelseförordnande.


Senast uppdaterad: 2021-06-22 09:45