Katja Lindqvist tillsatt som utredare om kulturens hyror

På uppdrag av kulturnämnden ska Katja Lindqvist, konstvetare och docent i företagsekonomi, utreda alternativa hyresmodeller för kultursektorn. Frågan är högaktuell då allt fler kulturverksamheter får dra ned på kärnverksamheten för att kunna betala kraftigt stigande hyreskostnader. Utredningens resultat presenteras i slutet av 2024.

Katja Lindqvist är docent på Institutionen för tjänstevetenskap vid Lund universitet. Hon forskar och undervisar om organisering och ledning inom den kulturella och kreativa sektorn. 

– Offentlig förvaltning är komplex, och det är inte alltid lätt att förstå varför hyrorna ökar mer än bidrag och anslag till kulturverksamhet. Min ambition är att tydliggöra detta och samtidigt lyfta fram goda alternativa modeller som både kulturnämnder och kulturorganisationer kan överväga, säger Katja Lindqvist.

Utredningen ska även undersöka hur kulturen värdeskapande kan synliggöras, till exempel vilken roll kulturverksamheter spelar för att göra en plats mer attraktiv för näringsliv att satsa på, och människor att bo på. Detta för att ge en mer rättvis bild av ekonomin runt kulturverksamheter.  

Läs mer om utredningen