Hyrorna knäcker kulturen – nu tillsätts utredning

Uppdaterad:
Publicerad:

Många kulturverksamheter brottas med stora ekonomiska utmaningar på grund av kraftigt stigande lokalkostnader. Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen tillsätter nu en utredning som ska titta på alternativa hyresmodeller för kultursektorn. Utredningen ska även undersöka hur kulturen värdeskapande kan synliggöras.

– Frågan är komplex, men konsekvenserna är enkla att se. Ju mer pengar till hyror, desto mindre till verksamhet. På sikt riskerar vi ett utarmat kulturutbud, både geografiskt och innehållsmässigt, säger Alex Bergström, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

För att säkerställa att de offentliga medlen till kultur ska användas på bästa sätt, vill man nu hitta alternativa modeller. Utredningen ska bland annat ta in kunskap på internationell nivå för att hitta nya möjligheter till hyressättningar. Man vill även titta på hur kultursektorn ingår, både som kostnad och tillgång, i en större helhet.

– Vi behöver se hur värdet av kultur, till exempel för stads- och landsbygdsutveckling, kan synliggöras och stärkas. Då får vi en mer rättvis bild av ekonomin runt kulturverksamheter, säger Katti Hoflin, kulturchef i Västra Götalandsregionen.

Startskottet för utredningen går den 8 februari med ett seminarium på det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur i Eskilstuna. Deltar gör bland andra Katja Lindqvist (fil dr vid Lunds universitet och expert på kulturens ekonomi), Fredrik Lindgren (vd Kungliga Operan), Fredrik Johansson (strateg på Sveriges kommuner och regioner), Alex Bergström (ordförande kulturnämnden i VGR) och Katti Hoflin (kulturchef VGR).

Utredningens resultat presenteras i december 2024.

Läs mer om seminariet på Folk och Kultur

Om utredningen – handling inför kulturnämndens möte den 2 februari 2023.