Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Koncernstab HR

Koncernstab HR ansvarar för regionövergripande personalfrågor av strategisk karaktär. Koncernstab HR arbetar med personal- och chefsförsörjning, ledarutveckling, förhandling och arbetsrätt.

Andra områden som avdelningen ansvarar för är bland annat organisationsutveckling, VGR:s PA- och lönesystem, uppföljning och statistik.

Vi arbetar för mångfald och jämställdhet, för integration och god arbetsmiljö. Vi verkar för att lagar och avtal efterlevs och hanteras enhetligt genom att stödja och utveckla arbetsrättsverksamheten i Västra Götalandsregionen. Koncernstab HR leds av personaldirektör Marina Olsson.

Enhet arbetsvillkor

Chef: Ida Eklöf

Enheten arbetar med:

 • Övergripande arbetsgivarfrågor med till exempel gemensamma anställningsvillkor, riktlinjer, policys etcetera
 • Strategiskt arbete för att stärka VGR som attraktiv arbetsgivare.

Enhet kompetensförsörjning

Chef: Heidi Ström

Enheten arbetar med:

 • Strategisk regiongemensam kompetensförsörjning, inklusive chefsförsörjning
 • Regiongemensam kompetensutveckling
 • Regiongemensamma utbildningsuppdraget.

Enhet HR Koncernkontoret

Chef: Ann-Charlotte Dellback

Enheten arbetar med:

 • På uppdrag av staber och avdelningar ger ett samordnat HR-stöd inom Koncernkontoret
 • Säkerställa att stödet till staber och avdelningar inom Koncernkontoret organiseras och genomförs på ett ändamålsenligt sätt utifrån de behov som finns.

VGR Akademin

Chef: Eva Lundh

Enheten arbetar med:

 • Bidra till att verksamheterna genomför innehållet i den regiongemensamma kompetensutvecklingsplanen 
 • Erbjuda regiongemensam utbildning för medarbetare och chefer i VGR
 • Samordna arbetet med kompetensutveckling i VGR
 • Svara för regionnivåns externa kontakter om kompetensutveckling.
  Läs mer om VGR Akademin

Kontakt

Vill du nå oss, skriv till koncernkontoret.hr@vgregion.se för vidarebefordran till rätt person.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen


Senast uppdaterad: 2017-03-21 13:14