Regionägda bolag

Västra Götalandsregionen bedriver viss verksamhet i bolagsform. Ägarstyrningen sker genom bolagsordning och ägardirektiv som beslutas av regionfullmäktige. Bolagen leds av en styrelse med förtroendevalda ledamöter och personalrepresentanter. Ledning och verkställande direktör, vd, ansvarar för den dagliga verksamheten och ser till att styrelsens beslut verkställs.

Västtrafik AB

Västtrafik planerar och upphandlar kollektivtrafiken i Västra Götaland, vilken omfattar kollektivtrafikresor med buss, tåg, spårvagn och båt. Bolaget har regionfullmäktiges uppdrag att ingå avtal om allmän trafik och bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med uppdrag från Västra Götalandsregionens infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd. Västtrafik har även uppdrag från Västra Götalandsregionen och flertalet kommuner om sjukresor och annan särskild anropsstyrd trafik.

Bolagsinformation Västtrafik AB

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, är Västra Götalandsregionens ledande musikinstitution med uppdrag att öka den symfoniska musikens betydelse för en breddad målgrupp i Västra Götalandsregionen, nationellt och internationellt. Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Bolagsinformation Göteborgs Symfoniker AB

Film i Väst AB

Film i Väst är en regional filmfond med uppdrag att samproducera film med hög konstnärlig kvalitet som får betydande global distribution och spridning. Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Bolagsinformation Film i Väst AB

GöteborgsOperan AB

GöteborgsOperan har i uppdrag att ge alla invånare i Västra Götalandsregionen tillgång till opera, dans och musikal med hög internationell konstnärlig kvalitet. Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Bolagsinformation GöteborgsOperan AB

Turistrådet Västsverige AB

Turistrådet Västsverige bedriver besöksnäringsutveckling i samverkan med inhemska och internationella partners och verkar för att öka konkurrenskraften hos besöksnäringsverksamheter i Västsverige. Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med uppdrag från Västra Götalandsregionens miljö- och regionutvecklingsnämnd.

Bolagsinformation Turistrådet Västsverige AB

Regionteater Väst AB

Regionteater Väst är en turnerande scenkonstinstitution som riktar sig till en ung publik. Inom ramen för bolagets verksamhet produceras teater- och dansföreställningar av hög konstnärlig kvalitet för en bred publik av barn och unga. Regionteater Västs verksamhet bedrivs i enlighet med uppdrag från kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och kultur- och fritidsnämnden i Uddevalla kommun.

Bolagsinformation Regionteater Väst AB