Arvodesberedningen

Arvodesberedningen är en beredning under regionfullmäktige.

Arvodesberedningen ansvarar för tolkningar och tillämpningsanvisningar i arvodesbestämmelserna och kan göra mindre tillägg och ändringar i dessa.
Beredningen är även pensionsmyndighet i Västra Götalandsregionen och tolkar därav pensionsbestämmelserna för förtroendevalda.
 
 

Sammanträden