Historiska årtal

2011:  Västra Götalandsregionen får permanent ansvar för den regionala utvecklingen och blir en av fyra regioner i Sverige.

1999:  Västra Götalandsregionen bildas av Landstinget Skaraborg, Landstinget i Älvsborg, Bohuslandstinget, sjukvården och delar av kulturen i Göteborgs Stad samt delar av länsstyrelsens utvecklingsenheter. Den nya regionen tar på försök över länsstyrelsens ansvar för den regionala utvecklingen och blir därmed ett regionalt självstyrelseorgan.

1998:  Västra Götalands län bildas av Älvsborgs län, Göteborgs och Bohus län samt Skaraborgs län utom kommunerna Mullsjö och Habo. Länsstyrelserna slås ihop.

1997:  Riksdagsbeslut om regionbildningen.

1997:  Väststyrelsen bildas för att driva regionbildningsarbetet.

1997:  Göteborgs Stad och Bohuslandstinget bildar Sahlgrenska Universitetssjukhuset av Mölndals sjukhus, Sahlgrenska och Östra.

1996:  På hösten lämnar västsvenska politiker från S, V, C, Fp, Kd en hemställan till regeringen om att få bilda en västsvensk region.

1996:   Kommunalförbundet Västra Götaland (KVG) bildas av de västsvenska sjukvårdshuvudmännen för att stärka sjukvårdssamarbetet. Valfrihet införs inom sjukhusvården.

1995:   Landstinget i Älvsborg och Bohuslandstinget bildar NU-sjukvården av Uddevalla sjukhus, Norra Älvsborgs Lasarett, Dalslands (Bäckefors) sjukhus, Strömstads sjukhus och Lysekils sjukhus.

1983:  Landstingen och kommunerna får gemensamt ansvar för länstrafiken.

1980:  Regionsjukvårdsreformen.

1969:  Planeringsnämnden för landstingskommunala angelägenheter i de västsvenska länen bildas för att öka samarbetet inom sjukvården.

1863:  Landstingen bildas.

1700:  Göteborgs- och Bohuslän bildas.

1680:  Bohuslän bildas.

1658:  Halland och Bohuslän blir svenska för gott i samband med freden i Roskilde.

1634:  Älvsborgs län och Skaraborgs län bildas

Västra Götalandsregionen (VGR) och Västra Götaland

I Västra Götalandsregionens början användes namnet ”Västra Götalandsregionen” och begreppet ”region” både för regionen=området/länet och regionen=organisationen. Det fungerade inte särskilt bra. Ofta var det svårt att veta om det var området eller organisationen som avsågs. 
Numera används hela benämningen ”Västra Götalandsregionen” förkortat VGR, för organisationen och ”Västra Götaland” för området. Begreppet ”regionen” undviks.