Batterifabriken i Göteborg börjar byggas

Publicerad:
Tre personer med spadar
Fotograf: Camilla Lundén

Idag togs de första spadtagen i Torslanda för Volvo Cars och Northvolts gemensamma batterifabrik. Ett femtiotal personer från myndigheter och näringsliv samlades för denna viktiga satsning för elektrifiering.

På plats i ett bergtäkt väster om Volvo Cars Torslandafabrik samlades en skara på ett femtiotal personer inbjudna av NOVO Energy (som det samägda bolaget av Northvolt och Volvo Cars kallas), däribland politiker i Göteborg och tjänstepersoner från stadens berörda förvaltningar och bolag samt företrädare från NOVO Energy och näringslivet.

I centrum för spadtaget stod Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg och Adrian Clarke, vd NOVO Energy, för att symboliskt ta det första spadtaget som ett startskott för själva fabriksbygget.

Närvarade från VGR gjorde regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) tillsammans med regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson och Gustaf Zettergren, chef forskning, omställning och kompetens.

Stort steg för elektrifieringen

 - Elektrifiering av fordonsindustrin är en av de allra viktigaste framtidsfrågorna för vår region.  Med det första spadtaget för batterifabriken i Göteborg idag, och nästa år i Mariestad, tar Västra Götaland ett stort steg framåt för både grön omställning, jobb och välfärd, säger Helén Eliasson. 

- Flera av oss som är här idag har tillsammans drivit på för att säkra mer kapacitet i elnäten och fått igång ett arbete för förkortade tillståndsprocesser, inte minst för att skapa möjligheter för stora etableringar som batterifabrikerna. Idag är vi glada när spaden sätts i marken, men det är ett fortsatt arbete att säkra kompetensförsörjning som vid sidan av tillgång på el är en nyckel för att Västra Götaland ska lyckas ställa om, säger Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande.

Ska vara i drift 2025

Batterifabriken ska börja driftsättas under 2025 och fullt utbyggd leverera batterier till närmare en halv miljon bilar årligen. Fabriken kommer att sysselsätta uppåt 3000 personer inom produktion, stöd och ledning och blir den första produktionsanläggningen inom ramen för ett nytt samägt bolag mellan Volvo Cars och NOVO Energy.

Den första verksamheten inom det samägda bolaget blir ett gemensamt forsknings- och utvecklingscentrum som öppnar under 2023. Satsningen kommer även gynna andra företag som påverkas av den pågående elektrifieringen av transportsektorn.

 - Genom att samarbeta och erbjuda stöd för utbildning och kompetensutveckling inom industrin, strävar vi efter att skapa en hållbar och växande elektrifierad transportsektor i hela Västsverige. Det kommer att vara avgörande för att möta framtidens behov och utmaningar inom batteritillverkning i hela vår region, säger Helen Eliasson.

VGR välkomnar batterifabriken i Göteborg och satsar 145 miljoner kronor på kompetensomställning, forskning och utveckling

BRG om batterifabriken i Göteborg

Elektrifiering

Utbildningscenter på Lindholmen

Förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning har fattat beslut om att etablera ett utbildningscenter inom elektromobilitet och batteritillverkning på Lindholmen. Där ska anställd personal, men även gymnasieelever, vuxenstuderande och studenter på yrkeshögskola kunna tränas i moderna lärmiljöer. Göteborgs Stad och VGR satsar vardera 45 miljoner kronor i utbildningscentret, som beräknas öppna hösten 2024. Nu pågår upphandling av driften.

Hans Fogelberg

Regionutvecklare - hållbar industri

Telefonnummer

Gustaf Zettergren

Avdelningschef forskning, omställning, kompetens

Telefonnummer