Gröna näringar och livsmedel på agendan

Publicerad:
Miljö- och regionutvecklingsnämnden på SLU i Skara
Miljö- och regionutvecklingsnämnden på SLU i Skara

Miljö- och regionutvecklingsnämnden, MRU, valde att hålla sitt nämndmöte den 24 maj på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Skara med fokus hållbar utveckling inom livsmedel och de gröna näringarna.

De gröna näringarna och livsmedel är ett utpekat styrkeområde för VGR. I Västra Götaland finns runt 11 000 jordbruksföretag, 520 000 hektar åkermark och en livsmedelskedja med flertalet nationellt ledande livsmedelsindustrier spridda över hela länet.

Dessa aktörer är centrala aktörer för att uppnå målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin VG2030, Västra Götalands agenda för omställning till hållbara livsmedelssystem och klimat2030. Nämnden fick bland annat en presentation om den forskning som bedrivs inom ramen för SLU och VGR:s gemensamma satsning, forskning inom exempelvis precisionsodling, nöt- och lammproduktion samt rådgivning.

 - Det är tydligt att de satsningar som görs här, inte bara på SLU i Skara men även den miljön som finns runtomkring tar lantbruket framåt. De gröna näringarna och livsmedel är ett prioriterat område och lantbruket har en avgörande del i regionens utvecklingsstrategi, inte minst för att vi ska klara den gröna omställningen. Här vill VGR sitta i förarsätet och stärka lantbrukets konkurrenskraft och hållbarhet, då behöver vi stötta näringen för att möjliggöra detta, säger Madeleine Jonsson ordförande MRU.

 - Vi är mycket glada över det långvariga samarbetet som SLU och VGR har och idag har vi fått se exempel på vårt samarbete och hur det gör skillnad på riktig i länet. Vi ser att VGR och SLU som universitet har nytta av varandra och det är så ett samarbete ska vara, ömsesidig nytta. Att nyttan är för båda parter är grunden för ett långvarigt samarbete, säger Marie Andreasson, platschef vid SLU Skara.

SLU i Skara

Mer om VGR:s arbete inom livsmedel

Mer om SLU och samarbetet med VGR

Sveriges lantbruksuniversitet har sedan 2014 tillsammans med Västra Götalandsregionen haft gemensamma satsningar på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Den nuvarande överenskommelse som sträcker sig fram till 31 december 2024. För SLU i Skara innebär det fortsatt arbete inom tre prioriterade områden, med fokus på innovation och nyttiggörande.

Satsningen kallas för Tillämpningsklivet och innebär:

  • Konkurrenskraft och klimatanpassning i nöt- och lammköttsproduktionen - Tillämpningsklivet nöt- och lammköttsproduktion
  • Innovationskraft och miljönytta i precisionsodlingen - Tillämpningsklivet precisionsodling.
  • Kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket

Gustav af Wetterstedt

Regionutvecklare - livsmedel och gröna näringar

Telefonnummer