Han lägger det stora etableringspusslet ”Vi behöver gemensamma insatser för gemensamma vinster”

Uppdaterad:
Publicerad:
Klas Ericson, samordnare för stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning och utsedd av regeringen.
Fotograf: Business Sweden

Med stora industrietableringar och flera batterifabriker på gång är det många bitar som behöver vara på plats. En som jobbar dagligen med det - och ska se till att alla samhällets insatser drar åt samma håll är den nationella samordnaren Klas Ericson.

Hej Klas Ericson, du är samordnare för stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning och utsedd av regeringen, vad gör du på jobbet?

Jag jobbar med etableringarna av batterifabrikerna i Mariestad och Göteborg, samt Scanias omställningsarbete i Södertälje. Det är en stor blandning av ett antal olika uppgifter. Först och främst är jag en röst för Sveriges behov inför de industrietableringar och den gröna omställning vi står inför. Men lika mycket behöver jag agera på de insatser som behövs, det gör jag såklart i samarbete med andra västsvenska aktörer. Det handlar om att vi får till ett riktigt samhällskontrakt, där alla drar sitt strå till stacken. Här är det också viktigt att nämna att min roll är neutral och det är de objektiva perspektiven jag förväntas bidra med.

Hur går det?

Den industriella omställningen är en unik möjlighet som vi alla tillsammans har ett ansvar att agera på. Den är dessutom avgörande för vår konkurrenskraft, för denna och kommande generationer. Jag ser så klart ett fortsatt nära samarbete med offentliga och industriella aktörer som gör ett fantastiskt jobb i att möta upp behoven i den omställning som sker inom industrin just nu. Insatserna behöver dock stärkas upp ytterligare då tiden är så knapp. Det gäller inte minst utbyggnad av elproduktion i Västra Götaland.

Vilka utmaningar fokuserar du på?

De områden som är viktigast är bland annat elförsörjning och det är något som bör lösas på kort sikt då det finns stor efterfrågan. Men givetvis också möta behovet av kompetens och förbereda för det teknologiskiftet som kräver ny kompetens. Kring industrietableringar behöver vi också titta på hur många bostäder som byggs, att utbildningar finns på plats, skapa förutsättningar infrastruktur och planera för kollektivtrafik som kan ta oss till och från arbetet. Här lägger vi ett pussel med många inblandade.

Vad är det du ska åstadkomma i jobbet?

Det pågår redan ett stort antal viktiga insatser inom både samhälleliga, industriella och industrinära organisationer vilket är en styrka. Syftet är att vara en brygga mellan initiativen för att förstärka dessa ytterligare och bidra till mer effektivitet. I uppdraget ingår även att lyfta fram kritiska områden till Regeringskansliet som uppdragsgivare, ett tydligt uppdrag.

Vilka möjligheter finns?

Vi är inne i omställning där vi går från en näring till en annan och med avsättning, så har det inte varit historiskt. Den förändringen kräver ansvar och nära samarbete. Det är också viktigt att inte tappa de breda perspektiven, att samhällets olika delar känner att detta är nödvändigt. Vi behöver gemensamma insatser för gemensamma vinster.

Klas Ericson var dessutom en av de medverkande på VGRs årliga konferens inom Regional utveckling, Framtid Västra Götaland 30 november, med tema Grön omställning. 

Framtid Västra Götaland

Kraftsamling elektrifiering