Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Framtid Västra Götaland - Kompetens för omställning och konkurrenskraft 20 januari 2022

Tillgången till kunskap och arbetskraft, förändrade kompetensbehov och förutsättningarna för livslångt lärande påverkar takten i omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland. Konferensen som hölls den 20 januari 2022 tog avstamp i vår gemensamma utvecklingsstrategi för Västra Götaland och fokuserade på kompetensfrågan från olika perspektiv.

I sociala medier kan du dela med dig av reflektioner och tankar samt läsa vad andra har skrivit på #FramtidVG

Program för dagen

09.00 - Inledning av Kristina Jonäng, ordförande för regionutvecklingsnämnden på Västra Götalandsregionen.

09.15 - Regional utveckling - många tillsammans med gemensam riktning
Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Peter delar med sig av lärdomar och erfarenheter kring hur olika samhällsaktörer har gått samman för att lösa kompetensbehov kopplat till den gröna industriella omställningen.

Peter Larssons presentation (pdf)

09.55 - Bildning i en digital tid
Lars Strannegård, professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Lars talar om hur ett utbildningssystem aldrig får inskränkas till att enbart bli ett sätt att möta den rådande arbetsmarknadens behov. Istället är bildning, av både hjärna och hjärta, utgångspunkten för människans framgångsrika framtid.

Föreläsningen avslutas med ett reflekterande samtal där Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen och Rudolf Antoni, regionchef Västra Götaland, Svenskt Näringsliv deltar. 

10.40 Paus

11.00-11.05 Samtal Lill O. Sjöberg – Innovatör/designer  

11.05 - Västsvenska företags kompetensbehov nu och framåt
Åsa Vikner, strategisk projektledare med inriktning kompetensförsörjning på RISE och tidigare chef för kompetensförsörjning på Västsvenska Handelskammaren.

Åsa Vikners presentation (pdf)

11.20 - Panelsamtal om västsvenska förutsättningar

 • Mats Brocker, kommundirektör på Strömstad kommun
 • Cathrine Andersson, näringslivsstrateg på Göteborg Stad
 • Martin Hellström, rektor för Högskolan Väst
 • Rudolf Antoni, Regionchef i Västra Götaland, Svenskt Näringsliv
 • Ida Johansson, VD och grundare av Turn Consulting AB
 • Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen

12.00 - Lunch och paus i sändningen

13.00 - Valbara seminarier

14.15 - Paus

14.30 - Livesändningen fortsätter

 • Reflektioner från seminarierna
 • Solodans med Passion for climate
 • Politiskt samtal
  - Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Bengtsfors kommun
  - Jonas Sundström (S), 1:e vice ordförande, Skaraborgs kommunalförbund
  - Helena Holmberg (L), 1:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen

15.45 - Konferensen avslutas. Tack för att du var med! 

Vad händer efter konferensen?

Arbetet med att ställa om till ett hållbart Västra Götaland fortsätter inom bland annat våra västsvenska kraftsamlingar. Du kan läsa mer om dem och vår gemensamma utvecklingsstrategi här:

Västra Götaland kraftsamlar för hållbar omställning 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Talare

Lars Strannegård

Lars Strannegård är professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm.

Peter Larsson

Peter Larsson är samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten.

Åsa Vikner

Åsa Vikner är strategisk projektledare RISE, och tidigare Chef kompetensförsörjning på Västsvenska Handelskammaren.

Kristina Jonäng

Kristina Jonäng är ordförande för regionutvecklingsnämnden på Västra Götalandsregionen.

Helena L Nilsson

Helena Lundberg Nilsson är regionutvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen.

Karin Hübinette

Moderator för dagen är tidigare journalisten och programledaren Karin Hübinette.

Seminarier

Under eftermiddagen finns sju valbara seminarier. Alla seminarier genomförs digitalt. Seminarium väljs vid anmälan till Framtid Västra Götaland. Du får en möteslänk skickad till dig inför konferensen. 

1. Cirkulärt byggande – när det mesta redan är byggt

Byggbranschen ställer om för att i högre grad tillämpa cirkulära tekniker och affärsmodeller och återanvända det redan byggda. Det finns dock fortfarande ett glapp mellan ambition och genomförande. Utmaningen berör såväl stad som land: Hur kan miljonprogrammets bostäder och miljöer upprustas på ett cirkulärt och hållbart sätt? Och hur kunde återbruket av lokaler på ett gammalt pappersbruk utanför Åmål bidra till nya livsmiljöer och öka inflyttningen till orten?

Seminariet utvecklar vilka nya eller anpassade färdigheter som krävs för att gå från medvetenhet till storskaligt genomförande, och hur vi kan säkra dem inom den svenska byggsektorn.

Medverkande och program:

 • Hållbar upprustning av miljonprogrammet Madeleine Nobs, Chef hållbar affärsutveckling NCC.
 • Samhällsvinster med cirkulära byggmetoder – Exemplet med pappersbruket i Fengersfors Björn Ohlén, byggnadsantikvarie VGR Förvaltningen för kulturutveckling och Vera Telemo, utvecklingsstrateg Mötesplats Steneby.
 • Kompetensbristen i byggsektorn – Cirkulära principer kan locka fler till en karriär i byggbranschen Siri Hallberg Björklund, expert kompetensförsörjning Byggföretagen.
 • Så kan Göteborgsregionen få en storskalig återbruksmarknad i bygg- och fastighetssektorn Carina Loh Lindholm, projektledare IVL Svenska miljöinstitutet

Moderator: Peter Selberg, forsknings- och innovationsstrateg inom hållbart byggande Johanneberg Science Park

2. Barn och ungas motivation och framtidstro - nycklar till morgondagens kompetens

Många av dagens unga är engagerade  med intresse för samhällsfrågor och politik. Samtidigt finns det andra som växer upp under svåra livsvillkor och utan att känna sig delaktiga i samhället. Hur stärker vi motivationen och framtidstron hos barn och unga? Hur tar vi vara på deras kreativitet och engagemang för att möta samhällets utmaningar? Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för bättre uppväxtvillkor, att fler fullföljer sina studier och får en meningsfull sysselsättning och jobb? Att lyckas med detta är viktiga nycklar till engagemang och att lösa morgondagens kompetensbehov.

På seminariet får vi ta del av erfarenheter och perspektiv från olika samhällsaktörer. Vi får även höra ungas egna röster om vilka drivkrafter, hinder och utmaningar de upplever. Vi får exempelvis lyssna på  hur Falköpings kommun involverar unga i sitt strategiska utvecklingsarbete. Rädda Barnen deltar och berättar om hur unga samhällsutvecklare anlitas inom Vi-projektet för att stötta andra unga vuxna att äga sin framtid och närma sig studier eller jobb. Deltar gör också Navet science center som har lång erfarenhet av att väcka barn och ungas kreativitet och upptäckarglädje för naturvetenskap och teknik, som ett led i att öka lusten till lärande och samhällsengagemang. I det avslutande panelsamtalet är även den regionala politiken representerad. 

Medverkande:

 • Anna Gunnarsson, Pedagog, Navet science center 
 • Hinda Talal, metodutvecklare, Rädda Barnen, deltar tillsammans med Faissal Alchaar, en ung samhällsutvecklare från Vi-projektet
 • Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg, Falköping kommun, deltar tillsammans med Yusra Hassan, ung kommunutvecklare
 • Bijan Zainali, regionråd (s), 2a vice ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen
 • Anna Jacobson, enhetschef, Social hållbarhet, Västra Götalandsregionen
 • Alexander Ahl, Fridays for future

Moderator: Bo Norrman, Västra Götalandsregionen och Chalmers Innovationskontor

3. Etablering och expansion – samverkan för näringslivets kompetensomställning

Det är mycket på gång i Västsverige när det gäller nya företagsetableringar, samtidigt som flera företag satsar på att expandera sin verksamhet och många branscher ställer om för att möta nya tekniker. Bristen på rätt kompetens är en utmaning, inte minst när det kommer till omställning av befintlig kompetens för att möta nya behov. Det ställer stora krav på företagen att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning, samtidigt som kompetensbehoven utmanar det offentliga och näringslivet att samverka för att lyckas. 

På seminariet får deltagarna ta del av två västsvenska exempel; Volvo Group och Dana Inc. och deras arbete med kompetensfrågor. I ett efterföljande panelsamtal deltar bland annat representanter från IDC West Sweden och Position Väst. I samtalet sätter vi fokus på vilken roll offentlig sektor respektive näringslivet har för omställning av kompetens och matchning till de nya behoven. Hur kan olika nivåer och aktörer samverka? Vad behövs för att vi ska bli ännu bättre på att möta behoven framåt?

Medverkande                       

 • Cecilia Hallengren Aronsson, Volvo Group
 • Robert Boffey, DANA Inc.
 • Leif Pehrsson, IDC West Sweden
 • Ann Palmnäs, Position Väst
 • Anna Cato Moe, Göteborgs Tekniska College

4. Stärkta kompetenser för en säker digitalisering

Digitalisering är en stor samhällsförändring som bidrar till innovation och nya sätt att organisera, leda och göra affärer. Digitalisering drivs framåt med stora mängder data som numera är en strategisk värdefull resurs för många. Samtidigt ökar de digitala riskerna för individer, företag, föreningar och offentliga organisationer när stora värden står på spel och cyberhot är en del av vår vardag.  Hur ökar vi den medvetenhet och breda kompetens som krävs och skapar en kultur kring säkrare digitalisering? Ytterst handlar det om hur varje person agerar i sin vardag oavsett om det är på jobbet eller privat.  

På seminariet kommer föreläsning varvas med samtal om organisationers kultur kring säkerhet och hur ökad kompetens behövs på alla nivåer.

Medverkande

 • Patrik Sandgren, Teknikföretagen
 • Rose-Mharie Åhlfeldt, bitr. professor Högskolan i Skövde

5. Ur kris föds omställning - kultur- och besöksnäringen under pandemin

Under pandemin drabbades näringar som förutsätter resor och möten mellan människor särskilt hårt; besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna. De är branscher som går mot att bestå av allt fler frilansare och egenföretagare och är en del av den så kallade gig-ekonomin. Samtidigt är det branscher som alltid har tvingats omvärldbevaka och kompetensomställa för att stå sig i konkurrensen. Vilka är framgångsfaktorerna för att kunna leda, styra om och styra rätt under sådana omständigheter? Hur kan hållbarhet vara ett verktyg? Hur kan omvärldsbevakning och framtidsspaning omsättas i praktisk verkstad?

Seminariet hoppas kunna ge inspiration med avstamp i Turistrådets satsningar på ett Hållbarhetskliv för besöksnäringen och en filmfestival som digitaliserade hela sitt koncept på två månader, utvecklar filmlab riktat till ungdomar och utvecklar spetsutbildningar med utgångspunkt i framtidens kompetensbehov. Seminariet leds av Lena Mossberg, såväl entreprenör inom besöksnäringen som professor i marknadsföring vid Handelshögskolan.

Medverkande

 • Fredrik Lindén, VD och Marie Linde, Vice VD Turistrådet Västsverige
 • Mirja Wester VD Göteborg Filmfestival

  Moderator: Lena Mossberg, professor marknadsföring Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

6. Yrkestrainee med validering – så får vi skola och arbetsliv att närma sig varandra

Många arbetsgivare är i akut behov av praktisk kompetens - samtidigt söker för få till yrkesutbildningar på gymnasial nivå. För att öka statusen och höja söktrycket till yrkesutbildningar har Västsvenska Handelskammaren tillsammans med bland annat Validering Väst utvecklat Yrkestrainee, där arbetsgivare är med i utformningen av utbildningen och dessutom anställer eleven redan under utbildning.  

Under seminariet kommer vi att beröra utmaningar och möjligheter med arbetsplatsförlagt lärande och ge konkreta exempel på kommuner som satsat på Yrkestrainee med validering.   

Medverkande och program

 • Martin Lakéus, Chalmers – Yrkestrainee: vad säger forskningen?
 • Rasmus Flick Västsvenska Handelskammaren - möjligheter och utmaningar med Yrkestrainee
 • Svetsmontage Fritsla, Marks kommun - Yrkestrainee i praktiken: perspektiv från arbetsgivare och deltagare
 • Måltidsbiträde, Skövde kommun – Yrkestrainee i praktiken: pilot inom storkök
 • Panelsamtal

Moderator: Lotta Naglitsch, Validering Väst

7. Livslångt lärande för ett framtida arbetsliv - så säkrar vi konkurrenskraften

Det blir allt viktigare att fortbilda sig för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Livslångt lärande är en förutsättning för att vi ska ta oss ur ekonomiska kriser, tillgodose behovet av ny kompetens och behålla produktiviteten. Framtidens arbetsliv, med ökad digitalisering och människor som arbetar högre upp i åldrarna, kommer ställa högre krav på hela utbildningssystemet. Det behövs både bredd och spets inom universitet och högskolor, yrkesutbildning, utbildning vid folkhögskolor samt bildning vid studieförbund och föreningar. Utbildningar behöver bli mer attraktiva för fler invånare. De behöver också anpassas snabbare och vi behöver utveckla sätt att möta de förändringar vi står inför. Här ger bland annat digitaliseringen stora möjligheter. 

På seminariet kommer vi att diskutera frågor som vilka kompetensbehov ser vi framför oss? Hur kan olika nivåer samverka? Hur kan utbildningssystemet matcha ökade behov av livslångt lärande? Vilken roll kan olika utbildningsaktörer ta? 

Medverkande

 • Carl Heath, forskare, RISE
 • Mats Jägstam, CEO Science Park Skövde AB
 • Johan Sittenfeld, Utredare, Sveriges Ingenjörer
 • Margareta Landh, Utredare, Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Caroline Söder, VD samt chef för Analys och utredning, Trygghetsfonden TSL
 • Maria Dollhopf, Programansvarig Expertkompetens, KK-stiftelsen
 • Erica Nordlander, Universitetslektor, Göteborgs universitet

Målgrupp för konferensen

Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom näringslivet och dess organisationer, länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, Västra Götalandsregionen samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter.

Om Framtid Västra Götaland

Framtid Västra Götaland är en konferensens som årligen arrangeras av Västra Götalandsregionen för att diskutera regionalt utvecklingsarbete i Västra Götaland. Det är en mötesplats för alla som är med och genomför strategin: kommunala, regionala och nationella aktörer, civilsamhälle och näringsliv. Syftet är att öka kunskap och få samsyn kring utmaningar och lösningar för olika regionala utvecklingsfrågor. Konferensens tema och innehåll baseras på utvalda delar i vår gemensamma strategi för Västra Götalands utveckling, som du kan ta del av på vår webbsida: www.vgregion.se/vg2030


Senast uppdaterad: 2022-04-27 14:12