Innovation ska bidra till att minska kompetensbrist i skola och vård

Publicerad:
Sjuksköterska tar hand om patient

Behovet av att hitta rätt kompetens i offentlig sektor är i dag vår största arbetsmarknadsutmaning. Därför beviljar miljö- och regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen 14,7 miljoner kronor till sex projekt som ska förbättra kompetensförsörjningen i offentlig sektor. Projekten ska bland annat genomföra skräddarsydda utbildningar inom praktisk AI-tillämpning för vårdpersonal, öka användningen av digital teknik inom äldreomsorgen och utveckla karriärvägar inom förskola.

 - Med de här insatserna mobiliserar vi ett brett antal aktörer som i samverkan kommer ta fram nya arbetssätt för att möta behovet av kompetens inom välfärden i Västra Götaland. Projekten ska leda till bättre användning av resurser och arbetstid men också höjd kvalitet inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård samt skola, säger Madeleine Jonsson, (MP) ordförande miljö- och regionutvecklingsnämnden.

Stärkt AI-kompetens för vårdpersonal  

Ett av de projekt som får medel ska stärka kompetensen inom innovation och artificiell intelligens i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Initiativet består av skräddarsydda utbildningsprogram för vårdpersonal med fokus på praktiska AI-tillämpningar och att främja en kultur av kontinuerlig innovation. Det handlar om att utrusta personal med färdigheter för att förstå och införa AI effektivt. 

 - I det här samverkansprojektet vill vi tillsammans med AI Sweden erbjuda utbildning inom AI som ger chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården en grundläggande förståelse för AI:s potential och fördelar. Att stödja chefer och medarbetare att känna sig trygga med att identifiera när och hur AI bör användas är en nyckelkomponent för en säker, effektiv och etisk implementering av AI inom hälso- och sjukvården, säger Marcus Praetorius Björk, forsknings- och innovationsledare vid FoUUI primär och nära vård.

Beviljade projekt:  

Ta del av pressmeddelande 24-02-01

 

Kompetens

Kompetensomställning, livslångt lärande, matchning.

Susanne Hammarström

Regionutvecklare

Telefonnummer